Menu

POLEMICĂ PRIVIND NOUL CONTRACT CADRU (2015 03 17)

Contractul cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru perioada 2014 – 2015 este supus dezbaterii publice. Unul din punctele sensibile, spun medicii se referă la crearea unei baze de date informatizate electronice, cu eliberarea de prescripții medicale on-line şi obligativitatea utilizării cardului national de sănătate în format electronic pentru orice serviciu medical.

Media

back to top